W rocznicę historycznych wyborów

Głos Niezależnych.BB w rocznicę wyborów parlamentarnych 1989 i samorządowych 1990 roku.

Wybory do Sejmu i Senatu w 1989 roku stały się przełomowym momentem, kończąc epokę rządów komunistycznych w Polsce. Rok 1989 był zwieńczeniem dekady Solidarności, wielkiego ruchu społecznego, w który zaangażowane były miliony Polaków, a czerwcowe wybory przywróciły głos „wielkiemu niemowie”, którym w czasach PRL było polskie społeczeństwo. 4 czerwca wielu spośród nas odzyskało wiarę w to, że nasz głos coś znaczy i że możemy brać udział we współdecydowaniu o polskich sprawach - pisze Zarząd Niezależnych.BB w przyjętym stanowisku.

Działacze Stowarzyszenia przypominają także o rocznicy wyborów samorządowych w roku 1990: Jeszcze bardziej stało się to widoczne rok później, w czasie pierwszych wyborów samorządowych. 27 maja przy urnach po raz pierwszy wybraliśmy lokalne władze. Charakterystycznym znakiem tamtego kresu był wybór przez mieszkańców nie partii politycznych, lecz lokalnych i niezależnych komitetów wyborczych, które do dzisiaj odgrywają w samorządach ogromną rolę, ograniczając wszechwładzę partii ogólnopolskich.

Niezależni.BB przypominają, że ich stowarzyszenie nawiązuje w swoich działaniach i programie do tamtych tradycji. Deklarujemy konsekwentne działanie, by obywatelski duch, obudzony trzydzieści lat temu, nie został przytłoczony ciężarem współczesnych partyjnych kłótni, a niezależni obywatele nadal mieli szansę skutecznego uczestnictwa w życiu publicznym - piszą w swym oświadczeniu. 

Bielscy działacze zwracają także uwagę na konieczność przeprowadzenia zmian w następujących kwestiach:

  • większe włączenie mieszkańców w życie samorządu poprzez rozwój instytucji referendum lokalnego i konsultacji społecznych, a także zwiększanie kompetencji rad osiedli,
  • odpartyjnienie samorządu poprzez odpowiednie zmiany w ordynacji wyborczej, 
  • respektowanie autonomii samorządu terytorialnego przez władze centralne,
  • przekazywanie samorządom środków finansowych na inwestycje przez władze centralne nie może być uzależnione od partyjnej przynależności władz gmin, powiatów i województw.

 

Zarząd Niezależnych.BB poinformował także, że uroczystość, podczas której wręczona zostanie nagroda  "Samorządowiec Podbeskidzia", wspólną decyzją Zarządu Stowarzyszenia oraz Kapituły Nagrody, została ze względu na epidemię koronawirusa przeniesiona na wrzesień. 

Nagroda im. Marty Garapich "Samorządowiec Podbeskidzia" przyznawana jest z inicjatywy Niezależnych.BB od 2015 roku. Sędzia Marta Garapich po zwycięstwie Solidarności w 1989 roku pełniła w województwie bielskim funkcję pełnomocnika rządu do spraw reformy samorządowej. Była też pierwszym laureatem nagrody „Samorządowiec Podbeskidzia”. W kolejnych latach nagrodę otrzymywali Radosław Ostałkiewicz - wójt Jaworza, Krzysztof Klęczar - burmistrz Kęt oraz Anna Grygierek - burmistrz Strumienia.© 2018-2021 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB