Miasto Bielsko-Biała coraz więcej dopłaca do oświaty. Jaką ma Pani/Pan propozycję rozwiązań zmniejszających wkład własny samorządów w finansowanie szkolnictwa? Skąd wziąć na ten cel pieniądze? Samodzielność samorządów jest zasadą konstytucyjną lecz samodzielność szkół kontestowana jest przez obecnego Ministra Edukacji i Nauki. Jako kluczowy obszar polityki lokalnej edukacja musi być przedmiotem strategicznej i długotrwałej wizji rozwijanej przez samorząd. Co prawda władza centralna może narzucić warunki gry i fundamenty systemu edukacji – tu wymienię sprawę np. poszerzenia uprawnień kuratorów oświaty – lecz…