Miasto Bielsko-Biała coraz więcej dopłaca do oświaty. Jaką ma Pani/Pan propozycję rozwiązań zmniejszających wkład własny samorządów w finansowanie szkolnictwa? Skąd wziąć na ten cel pieniądze? Kolejna kadencja Sejmu powinna przynieść ze sobą znaczące zwiększenie nakładów na edukację w stosunku do PKB. Wysoki poziom inflacji sprawił, że wiele samorządów ma bardzo duży kłopot z odpowiednim wynagradzaniem nauczycieli.  Program Koalicji Obywatelskiej zakłada m.in. likwidację 17 powołanych przez PiS agencji i instytutów oraz likwidację 42 stanowisk rządowych pełnomocników, ograniczenie liczby ministrów i wiceministrów,…