Redaktor

Kandydaci odpowiadają na nasze pytania: Mirosław Suchoń – Trzecia Droga

Miasto Bielsko-Biała coraz więcej dopłaca do oświaty. Jaką ma Pani/Pan propozycję rozwiązań zmniejszających wkład własny samorządów w finansowanie szkolnictwa? Skąd wziąć na ten cel pieniądze? Trzecia Droga, czyli komitet wyborczy utworzony przez Polskę 2050 Szymona Hołowni oraz PSL zaprezentował 12 gwarancji programowych, które będą realizowane przez nowy rząd, w którym będą pracować eksperci i politycy tych formacji. Jedną z gwarancji jest przeznaczanie 6% PKB na edukację, w tym 3% PKB jako gwarantowana wielkość części oświatowej subwencji ogólnej. Dzięki tej zasadzie wyrażonej…

0
Read More

Kandydaci odpowiadają na nasze pytania: Stanisław Szwed – Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Bielsko-Biała coraz więcej dopłaca do oświaty. Jaką ma Pani/Pan propozycję rozwiązań zmniejszających wkład własny samorządów w finansowanie szkolnictwa? Skąd wziąć na ten cel pieniądze? Główny źródłem finansowania oświaty w samorządach jest subwencja oświatowa i w tym zakresie trzeba szukać rozwiązań systemowych. Dodatkowo samorządy mogą korzystać z innych źródeł wspierających modernizacje i remonty placówek oświatowych min. termomodernizacja.Warto z samorządami szukać porozumienia co do finansowania oświaty. Jakie przepisy prawne Sejm winien uchwalić, aby zatrzymać proces rozlewania się zabudowy wielomieszkaniowej na przedmieściach…

0
Read More

Kandydaci odpowiadają na nasze pytania: Bronisław Foltyn – Konferedacja

Miasto Bielsko-Biała coraz więcej dopłaca do oświaty. Jaką ma Pani/Pan propozycję rozwiązań zmniejszających wkład własny samorządów w finansowanie szkolnictwa? Skąd wziąć na ten cel pieniądze? Konfederacja ma zupełnie przeciwne propozycje. Naszym celem jest jak największa decentralizacji i pozostawienie pieniędzy na dole, najbliżej ludzi. Uważamy, że to absurd by pieniądze pobierane od Bielszczan w podatkach, szły najpierw do Warszawy, a potem jakieś ochłapy wracały do nas z powrotem. Jeśli chodzi o edukację, to naszym postulatem od lat jest wprowadzenie powszechnego Bonu…

0
Read More

Kandydaci odpowiadają na nasze pytania: Mirosława Nykiel – Koalicja Obywatelska

Miasto Bielsko-Biała coraz więcej dopłaca do oświaty. Jaką ma Pani/Pan propozycję rozwiązań zmniejszających wkład własny samorządów w finansowanie szkolnictwa? Skąd wziąć na ten cel pieniądze? Kolejna kadencja Sejmu powinna przynieść ze sobą znaczące zwiększenie nakładów na edukację w stosunku do PKB. Wysoki poziom inflacji sprawił, że wiele samorządów ma bardzo duży kłopot z odpowiednim wynagradzaniem nauczycieli.  Program Koalicji Obywatelskiej zakłada m.in. likwidację 17 powołanych przez PiS agencji i instytutów oraz likwidację 42 stanowisk rządowych pełnomocników, ograniczenie liczby ministrów i wiceministrów,…

0
Read More