27 marca Stowarzyszenie Niezależni.BB zorganizowało Wielką Debatę Spalarniową „Dlaczego spalarni trzeba powiedzieć NIE?”. W sali NOT zgromadziło się ponad 100 osób, które wysłuchały argumenty zwolenników i przeciwników budowy spalarni. Zapis dyskusji można obejrzeć poniżej.

Wielka Debata Spalarniowa była okazją, aby bielszczanie poznali argumenty, na podstawie których podejmą decyzję o głosowaniu w referendum lokalnym rozpisanym na 16 kwietnia.

Podczas debaty swoje stanowiska zaprezentowali przedstawiciele klubów radnych Rady Miejskiej w Bielsku-Białej: Tomasz Wawak mówił w imieniu Niezależnych.BB, Maksymilian Pryga – Klubu Radnych Jarosław Klimaszewskiego, a Konrad Łoś – Klubu Radnych PiS.

Były także wystąpienia przedstawiciela ewentualnego inwestora – Zakładu Gospodarki Odpadami (Piotr Prochot – Dyrektor ds. Ochrony Środowiska w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej) oraz mieszkańców – Leszka Posłusznego z inicjatywy Stop Spalarni w Wapienicy

Uczestnicy poznali także opinię Piotra Bartczaka ze Polskiego Stowarzyszenia „Zero Waste”, wieloletniego pracownika sekcji ochrony środowiska Rady Europejskiej i Europejskiego Biura Ochrony Środowiska.

Debatę zakończyły pytania mieszkańców zgromadzonych w sali NOT. Na sali wylosowano i odpowiedziano tylko na kilka pytań, jednak organizatorzy zapowiedzieli przekazanie wszystkich pytań prelegentom i publikację odpowiedzi.

Już teraz bielszczanie mogą wyrazić swoją opinię na temat spalarni w specjalnej sondzie internetowej przygotowanej przez nasze stowarzyszenie. Została ona opracowana w systemie iVoting, pierwszej polskiej aplikacji do głosowania z wykorzystaniem blockchain. Ankieta nie pozwala na wielokrotne głosowanie danej osoby, co uwiarygodnia jej wyniki. Dostępna jest pod adresem: https://share.app.ivoting.pl/surveys/24609631-95cf-4d62-91bc-6c38c56e6c44/