Niezależni.BB od zawsze byli za referendum. Za referendum dotyczącym spalarni. My byliśmy inicjatorami tego pomysłu. Niestety klub Prezydenta Jarosława Klimaszewskiego, pomimo zgłoszonych przez nas poprawek, przeforsował dwa dodatkowe pytania, które naszym zdaniem rozmywają temat, którego ma dotyczyć referendum. Jednocześnie odrzucono wszystkie nasze wnioski, zmierzające do poprawienia uchwały.

Chcemy referendum. O nie zabiegaliśmy i uważamy ze powinno się odbyć. Ale w tej formule, którą zaproponował klub prezydencki, nie jest to projekt referendum lokalnego, a przejaw gry politycznej, która ma dzielić a nie łączyć, prowadzić do sporów światopoglądowych i odwodzić uwagę mieszkańców od tematu budowy spalarni odpadów.

24 lutego 2023 r) odbędzie się Walne Zebranie Członków, które podejmie decyzję odnośnie stanowiska Stowarzyszenia w sprawie spalarni.