Nadal niewyjaśniony jest los drzew wzdłuż torów w centrum Bielska-Białej. Z ostatnich informacji wynika, że planowana przez PKP PLK wycinka może być znacznie większa niż pierwotnie zakładano: wniosek obejmuje wycinkę 1047 sztuk drzew i 11100 m kw. krzewów.

Cały czas staramy się w tej sprawie uzyskać wiarygodne informacje. We współpracy z grupą Bielszczanie dla drzew 17 lutego nasi radni złożyli interpelację w sprawie działań władz miasta w tej sprawie. Poniżej zamieszczamy pełną jej treść (plik pdf z dokumentem dostępny jest tutaj: https://rm.bielsko-biala.pl/…/int_Niezalezni_66_2023.pdf)

Szanowny Panie Prezydencie,

w sierpniu zeszłego roku do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (zgodnie z informacją zawartą w serwisie https://www.ekoportal.gov.pl, znak sprawy WS.613.131.2022.DW, nr karty/rok 338/2022) wpłynął wniosek na wycinkę 1047 drzew i 11100 m kw. krzewów na działkach 120/11 i 120/12 położonych w Bielsku-Białej obr. Dolne Przedmieście 82; 92/8; 92/45; 92/49 obr. Dolne Przedmieście 55 przy linii kolejowej nr 139 złożony przez PKP PLK S.A. zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu. W związku z tym zwracamy się z prośbą o udostępnienie nam następujących dokumentów:

✅ ww. wniosku PKP PLK S.A. wraz z mapami i wszystkimi załącznikami,

✅ sprostowania wraz ze wszystkimi załącznikami do ww. wniosku nadesłanego przez PKP PLK S.A. w przedmiocie numerów działek, których ostatecznie wniosek dotyczy,

✅ wniosku o powołanie organu zastępczego złożonego przez Urząd Miejski do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej,

✅ postanowienia SKO.V./428/7/2023 o wyznaczeniu Starosty Żywieckiego jako organu zastępczego,

✅ wszystkich pozostałych postanowień SKO dotyczących wyznaczenia organu/organów zastępczych do rozpatrzenia wniosku PKP PLK,

✅ pozostałej dokumentacji dotyczącej tej sprawy.

Prosimy także o następujące informacje:

✅ jakie organy zastępcze poza Starostą Żywieckim zostały powołane do rozpatrywania wniosku PKP PLK Sosnowiec o wycinkę ?

✅ jakie nr działek ze sprostowanego wniosku PKP PLK oczekują na wyznaczenie organu zastępczego?

✅ czy Prezydent Bielska-Białej będzie rozpatrywał lub rozpatruje część w/w wniosku, a jeżeli tak, to w zakresie jakich działek i na jakim etapie jest postępowanie?

✅ czy Urząd Miejski ma zamiar skorzystać lub wnioskować do organu zastępczego o skorzystanie przy tej sprawie z art. 57a Ustawy o transporcie kolejowym z dn. 28 marca 2003 r., umożliwiającego zastosowanie przez starostę odstępstw od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów?

✅ czy planowana wycinka wiąże się z planami ewentualnej budowy nowego tunelu kolejowego pod ulicą 3 Maja i dobudową drugiej linii kolejowej od dworca głównego do stacji Lipnik?

W zakresie wcześniejszych wniosków PKP PLK Sosnowiec wyszczególnionych w odpowiedzi do naszej interpelacji nr RM.0003.573/2022 z dnia 2 listopada 2022 prosimy o następujące informacje:

✅ na jakim etapie są postępowania prowadzone przez Starostę Pszczyńskiego w sprawie wniosków PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu z dn. 20 listopada 2020 roku oraz 18 maja 2022? Czy dokonano już wizji terenowej i oględzin, a jeżeli tak, to co one wykazały?

✅ czy do postępowań prowadzonych przez Starostę Pszczyńskiego na podstawie postanowień o numerach nr SKO.V 428/1299/92/2021 oraz SKO.V 428/217/2022 Prezydent Miasta Bielsko-Biała złożył już wniosek o zastosowanie odstępstwa zgodnie z art. 57a Ustawy o transporcie kolejowym z dn. 28 marca 2003 r., umożliwiającego zastosowanie przez starostę odstępstw od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów.