Powołana została Rada Pożytku Publicznego kolejnej kadencji. Jej celem jest wzmocnienie dialogu obywatelskiego pomiędzy miastem Bielsko-Biała a organizacjami pozarządowymi.

Miło nam poinformować, że wśród członków Rady znalazło się dwoje przedstawicieli naszego stowarzyszenia: Magdalena Kostuchowska i i radny Jerzy Bauer. Za pracę w Radzie w poprzedniej kadencji dziękujemy radnemu Tomaszowi Wawakowi.

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym prezydenta miasta. Jej powołanie ma na celu wzmocnienie i doskonalenie dialogu obywatelskiego pomiędzy miastem Bielsko-Biała a organizacjami pozarządowymi na rzecz bielszczan. Do zadań rady należy m.in. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących zadań publicznych, a także opiniowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Skład osobowy powołanej przez prezydent miasta Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej:

Przedstawiciele Rady Miejskiej Bielska-Białej – radni: Urszula Szabla¸ Jerzy Bauer i Konrad Łoś
Przedstawiciele prezydenta miasta: zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej Ewelina Polak oraz główny specjalista Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego Marta Kubas.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych: Magdalena Kostuchowska ze Stowarzyszenia Niezależni.BB, Patrycja Wojtak z Fundacji Militarny Instytut Historyczny, Magdalena Wojtczak z Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki, Paweł Pajor ze Stowarzyszenia Lipnik, Marcin Sanetra z Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Krzysztof Wiewióra z Bielskiej Ligi Koszykówki.

fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB