Podczas sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej, która odbyła się 2 lutego, nasi radni głosowali nad kilkoma bardzo ważnymi uchwałami:

Zagłosowaliśmy przeciwko podwyżce opłaty za wywóz śmieci. Po pierwsze, 3 lata temu Rada Miejska uchwaliła już jedną z największych podwyżek w woj. śląskim (o blisko 90%). Po drugie, od niedawna prawo umożliwia dopłacanie do systemu gospodarki odpadami bez podnoszenia samej opłaty z którego to mechanizmu władze miasta nie chcą skorzystać. Po trzecie, Prezydent mówi, że brakuje pieniędzy w budżecie, co nie przeszkadza mu wydawać 5 mln zł na grunty pod „Trzema Lipkami” czy 13,5 mln zł na modernizację odcinka Al. Armii Krajowej pod Szyndzielnią, gdzie wkrótce powstać ma „hotelowy” kompleks budowany przez dewelopera,

Poparliśmy tzw. uchwałę krajobrazową, regulującą kwestie reklam w przestrzeni publicznej. Był to jeden z naszych postulatów programowych. Poprawa estetyki w mieście to bardzo ważny temat – dotyczy to zwłaszcza śródmieścia. Tą drogą poszło już 100 gmin w Polsce, w tym największe miasta. Rozumiejąc jednak, że ta uchwała to także spore wyzwanie dla osób, utrzymujących się z reklamy, poparliśmy poprawkę klubu Prezydenta, wydłużającą okres dostosowawczy. Jednocześnie zaapelowaliśmy o rozwiązanie kwestii nielegalnie instalowanych reklam oraz podjęcie prac nad zmianą niektórych zakazów zawartych w uchwale, które uważamy za zbyt ostre dla przedsiębiorców.

Zagłosowaliśmy przeciwko likwidacji Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”. Jest to jednostka budżetowa obejmująca 10 placówek wsparcia dziennego, pracujących od poniedziałku do piątku z dziećmi i młodzieżą. Prezydent Jarosław Klimaszewski pragnie, aby tymi miejscami zajęło się powołane w tym celu stowarzyszenie, w skład którego wchodzić będą dotychczasowi pracownicy Zespołu. Problem polega na tym, że pracownicy nie chcą takiej zmiany, obawiając się, że odbije się ona na podopiecznych. Dały temu świadectwo obecne dziś na sesji Panie z „Parasola”, opowiadając o realiach pracy z młodymi ludźmi i stanie psychiki młodzieży w ostatnich latach. Nie możemy poprzeć uchwały, której zapisy stoją w sprzeczności z wolą pracowników oraz w praktyce będą wypaczeniem idei organizacji pozarządowych,