Internet obiegły zdjęcia prowizorycznej naprawy wyremontowanej w zeszłym roku kostki brukowej na fragmencie ulicy Komorowickiej. Radni Niezależnych.BB zwrócili się do prezydenta Klimaszewskiego z interpelacją, w której zadają pytania o to, kto zawinił przy tej inwestycji oraz w jaki sposób docelowo zostanie wykonana naprawa nawierzchni.

W interpelacji nasi radni pytają:

  • co jest przyczyną fatalnego stanu nawierzchni już po jednym sezonie?
  • czy w ramach nadzoru inwestycyjnego dokonano pomiarów grubości i utwardzenia podbudowy? Jeżeli tak, to jakie były parametry podbudowy?
  • jakiego rodzaju fugę zastosowano przy inwestycji?
  • w jaki sposób Miejski Zarząd Dróg kontrolował inwestycję, aby mieć pewność co do jakości wykonanych robót i zastosowanych materiałów?
  • czy wykonawca w ramach zapowiadanej na wiosnę modernizacji odcinka ul. Komorowickiej zdejmie kostki, zastosuje nową podbudowę oraz położy kostki ponownie? W jaki sposób kolejny remont będzie nadzorowany przez służby miejskie, aby nie dopuścić do powtórki sytuacji?

Nasi radni wnioskują o dokonanie przeglądu procedur z zakresu nadzoru inwestycyjnego, aby w przyszłości nie dopuścić do podobnych sytuacji.

Radni zauważają także, że źle wyglądający fragment ul. Komorowickiej znajduje się w rejonie Białej, który stanowi jedną z wizytówek miasta. Łatanie asfaltem dziur w kamiennej nawierzchni nie licuje ze znaczeniem tego miejsca, zwłaszcza w kontekście kończonej obecnie modernizacji Placu Wojska Polskiego i obchodzonego jubileuszu 300 lat praw miejskich Białej – piszą Niezależni.BB.