Miasto Bielsko-Biała coraz więcej dopłaca do oświaty. Jaką ma Pani/Pan propozycję rozwiązań zmniejszających wkład własny samorządów w finansowanie szkolnictwa? Skąd wziąć na ten cel pieniądze?

Główny źródłem finansowania oświaty w samorządach jest subwencja oświatowa i w tym zakresie trzeba szukać rozwiązań systemowych. Dodatkowo samorządy mogą korzystać z innych źródeł wspierających modernizacje i remonty placówek oświatowych min. termomodernizacja.
Warto z samorządami szukać porozumienia co do finansowania oświaty.

Jakie przepisy prawne Sejm winien uchwalić, aby zatrzymać proces rozlewania się zabudowy wielomieszkaniowej na przedmieściach oraz niszczenia przez deweloperów terenów przyrodniczo cennych?

24 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju kraju przy zachowaniu ładu przestrzennego
i uwzględnieniu interesu publicznego. Ta ustawa da większe możliwości prowadzenia bardziej odpowiedzialnej polityki mieszkaniowej na terenie swoich samorządów. 

Bielsko-Biała wraz z powiatami bielskim, cieszyńskim i żywieckim to ponad 600 tys. mieszkańców. Zarówno duże, nie wojewódzkie ośrodki miejskie, jak również powiązane z nimi aglomeracje nie mają narzędzi prawnych do kształtowania samodzielnej, a zarazem bardziej ambitnej polityki w zakresie rozwoju, infrastruktury czy ładu przestrzennego. Co powinien zrobić nowy rząd i parlament, aby wzmacniać możliwości rozwoju Bielska-Białej i Aglomeracji Beskidzkiej?

Bardzo dużo zależy od samych samorządów, władz gmin i miast, które mają możliwość kształtowania polityki rozwoju. Rząd wspiera takie działania czego przykładem są ostatnie lata gdzie przekazaliśmy na rzecz rozwoju samorządów wielomilionowe środki w tym np. do Bielska-Białej zostało przekazane
30 mln zł w ramach 8 edycji Polskiego Ładu. W następnej kadencji chcemy wspierać działania
i inicjatywy samorządów dodatkowymi środkami z budżetu państwa.

Powrót do artykułu