Miasto Bielsko-Biała coraz więcej dopłaca do oświaty. Jaką ma Pani/Pan propozycję rozwiązań zmniejszających wkład własny samorządów w finansowanie szkolnictwa? Skąd wziąć na ten cel pieniądze?

Przed objęciem mandatu poselskiego byłem od 1998 r samorządowcem, pracowałem w organach uchwałodawczych i wykonawczych. Byłem również m.in. w samorządzie odpowiedzialny za oświatę. Dlatego doskonale zdaje sobie sprawę z problemu z jakim muszą się mierzyć obecnie jednostki samorządu terytorialnego i niedoskonałości systemu finansowania oświaty w Polsce.

Uważam, że powinniśmy zmienić ten model. opowiadam się za systemem, który funkcjonuje m.in. w Czechach, czy w Niemczech, gdzie finansuje się pensje nauczycieli bezpośrednio z budżetu Państwa a samorządy odpowiedzialne są za zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oświatowej w placówkach edukacyjnych.

Jakie przepisy prawne Sejm winien uchwalić, aby zatrzymać proces rozlewania się zabudowy wielomieszkaniowej na przedmieściach oraz niszczenia przez deweloperów terenów przyrodniczo cennych?

Lewica Będzie wspierać powstawanie takich planów zagospodarowania przestrzennego, które uwzględnią potrzeby obecnych i przyszłych mieszkańców, oraz zaktualizujemy kodeks urbanistyczno-budowlany. Nowe budynki muszą być tanie w ogrzewaniu – być pasywne energetycznie i powstawać w oparciu o przyjazne dla środowiska materiały budowlane. Będziemy wspierać rozwój przyjaznych środowisku technologii budowlanych.

Dodatkowo należy w tym kontekście zaznaczyć, że w Polsce według GUS jest ok. 1,8 mln pustostanów. Dlatego powołamy Krajowy Fundusz Remontowy, obsługiwany przez BGK i zarządzany przez Państwową Agencję Mieszkaniową, który będzie przekazywał środki na generalne remonty do 20 tys. pustostanów z zasobu komunalnego rocznie. Wraz z Funduszem wprowadzimy przepisy usprawniające procedurę włączania mieszkań do zasobu komunalnego. Wprowadzimy przepisy ułatwiające wykup przez państwo pustostanów należących do funduszy inwestycyjnych i deweloperów. Jednocześnie z jednym z głównych priorytetów Lewicy jest budowanie tanich mieszkań na wynajem we współpracy z samorządem terytorialnym, gdzie Państwo zapewnia finansowanie a miasto grunty i realizacje. Szczegółowy plan w tym zakresie przedstawiliśmy na konwencji tematycznej zorganizowanej w Wiedniu, a  jako, że Bielsko-Biała to tzw. Mały Wiedeń tym bardziej zachęcam do zapoznania się:  Konwencja mieszkaniowa Lewicy prosto z Wiednia! – YouTube

Bielsko-Biała wraz z powiatami bielskim, cieszyńskim i żywieckim to ponad 600 tys. mieszkańców. Zarówno duże, nie wojewódzkie ośrodki miejskie, jak również powiązane z nimi aglomeracje nie mają narzędzi prawnych do kształtowania samodzielnej, a zarazem bardziej ambitnej polityki w zakresie rozwoju, infrastruktury czy ładu przestrzennego. Co powinien zrobić nowy rząd i parlament, aby wzmacniać możliwości rozwoju Bielska-Białej i Aglomeracji Beskidzkiej?

W moim przekonaniu obecnie mamy odpowiednie oprzyrządowanie prawne do rozwoju samorządów i ich związków problemem jednak jest brak właściwego finansowania. W nowym Sejmie zajmiemy się zwiększeniem udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT do 70%, co przewiduje projekt ustawy złożony przez Lewicę. Zwiększenie udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych wyglądałoby następująco:

  • z 39,34% do 53,80% dla gmin;
  • z 10,25% do 14,02% dla powiatów;
  • z 1,60% do 2,19% dla województw.

Powrót do artykułu