Merytorycznie i uczciwie

23 czerwca na sesji Rady Miejskiej odbyły się dyskusje nad wotum zaufania i absolutorium dla Prezydenta Miasta.

Niezależni.BB byli przeciw wotum zaufania oraz za absolutorium. Stanowisko Klubu Radnych przedstawili: w sprawie głosowania nad udzieleniem wotum zaufania Tomasz Wawak, zaś w sprawie absolutorium  –Jerzy Bauer.

 
Tomasz Wawak podkreślił, że  w ostatnim roku pojawiło się wiele rozbieżności pomiędzy Niezależnymi.BB a środowiskiem Prezydenta Klimaszewskiego. Różnice dotyczyły wizji i sposobu zarządzania Bielskiem-Białą. Wśród nich za najważniejsze uznajemy tematy: niszczenia obszarów krajobrazowo cennych, betonowania miasta i chaotycznego rozpraszania zabudowy deweloperskiej, nietrafionych decyzji o zamianach działek gminnych, ograniczania kompetencji finansowych rad osiedli, ignorowania głosu społeczników i rad osiedli w sprawach ich dotyczących, ograniczania budżetu obywatelskiego Bielska-Białej, wyraźnych oznak centralizacji i arogancji obecnej władzy. Pragniemy także zwrócić uwagę na wieloletnie zaniedbania w zakresie polityki demograficznej, starzenia się i wyludniania Miasta, na które władze nie mają pomysłu, nieskutecznej rewitalizacji części obszarów miejskich czy niemocy w rozwijaniu nowoczesnej infrastruktury rowerowej. Wiele negatywnych zjawisk z okresu końca rządów Jacka Krywulta trwa nadal.
 

Z kolei Jerzy Bauer odniósł się do wykonania budżetu, bo za jego wykonanie udzielane jest absolutorium dla Prezydenta Miasta. Radny podkreślił, że:

  • po pierwsze, od strony formalnej nie można postawić żadnego zarzutu co do sposobu wykonania budżetu,
  • po drugie, głosowaliśmy za tym budżetem i – prawdopodobnie ostatni raz – czujemy się odpowiedzialni za jego kształt,
  • po trzecie, mamy wrażenie że ubiegły rok był bardzo specyficzny, że większy wpływ na  wykonanie budżetu miał prezydent COVID i skarbnik Inflacja niż prezydent Klimaszewski i skarbnik Pawiński.

Z tego powodu 3 radnych Niezależnych.BB zagłosowało za udzieleniem absolutorium dla Prezydenta Jarosława Klimaszewskiego, zaś Janusz Okrzesik wstrzymał się od głosu.

 

Pełna treść wystąpień:© 2018-2022 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB