Bez porozumienia z prezydentem Klimaszewskim

21 lutego w bielskim ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli Niezależnych.BB z prezydentem Jarosławem Klimaszewskim i jego radnymi.

Jak uzgodniono wcześniej, tematem rozmów miało być wypracowanie porozumienia programowego do końca obecnej kadencji samorządu. Niestety, rozmowy zakończyły się niepowodzeniem.

 

Do pogorszenia dobrze układającej się na początku kadencji współpracy doszło już jakiś czas temu. Po styczniowej sesji Rady Miejskiej, gdy na wniosek radnych z zaplecza Jarosława Klimaszewskiego, wbrew Niezależnym.BB,  przegłosowano likwidację osiedlowych projektów budżetu obywatelskiego, obie strony postanowiły usiąść do rozmów. Ustalono wtedy, że 21 lutego przedstawiciele obu grup spotkają się, aby wypracować treść porozumienia programowego, które realizowane miało być wspólnie do końca obecnej kadencji samorządu, a więc przez najbliższe 1,5 roku.  Obie strony miały przygotować swoje propozycje w tym zakresie.

Zgodnie z ustaleniami Niezależni.BB przygotowali propozycję porozumienia, która nawiązywała do postulatów zapisanych we wspólnym dokumencie programowym z początku kadencji, a w części wynikało także z nowych uwarunkowań, które pojawiły się w ostatnim czasie. Wśród postulatów Niezależnych.BB znalazły się m.in. przywrócenie projektów osiedlowych w ramach budżetu obywatelskiego, przywrócenie środków w wysokości co najmniej 200 tys. zł rocznie do dyspozycji każdej z rad osiedli czy nowe zadania związane z walką ze smogiem. Z kwestii, które nie były zapisane w pierwszym porozumieniu pojawiły się m. in.: temat budowy spalarni odpadów, w zakresie którego Niezależni.BB zaproponowali niepodejmowanie żadnych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącym lokalizacji spalarni odpadów w Wapienicy przed rozstrzygnięciem referendum lokalnego co do jej budowy. Była też mowa o utworzeniu klastra energetycznego obniżającego koszty energii dla bielskich przedsiębiorców oraz podjęciu uchwały krajobrazowej porządkującej estetykę reklam w mieście. W dokumencie zawarte zostały także postulaty dotyczące komunikacji publicznej, edukacji, kultury oraz zwiększenia kontroli nad inwestycjami deweloperskimi w mieście. Pełną treść projektu porozumienia przygotowanego przez Niezależnych.BB przesyłamy w załączeniu.

 

Niestety, podczas spotkania 21 lutego nie doszło do dyskusji nad propozycjami programowymi. Prezydent Jarosław Klimaszewski stwierdził, że przedmiotem rozmów z jego strony może być jedynie porozumienie programowe na przyszłą kadencję samorządu, czyli na lata 2024-2028 przy jednoczesnym poparciu jego kandydatury na prezydenta miasta w przyszłych wyborach. Stanowisko takie było ze strony Niezależnych.BB nie do przyjęcia.

 – Przed nami jeszcze półtora roku, a może nawet dwa lata, kadencji i chcemy skupić się na rozwiązywaniu problemów, które są przed nami w trudnych finansowo czasach. Prezydent natomiast chciał rozmawiać tylko i wyłącznie o poparciu w wyborach. Jeśli go poprzemy, to możemy coś wspólnie zrobić, zdawał się mówić prezydent. My tymczasem już teraz chcemy rozwiązywać konkretne sprawy bielszczan. Nie zgadzamy się, żeby całą pracę w samorządzie podporządkować kampanii wyborczej, i to przez dwa lata – mówi Małgorzata Zarębska przewodnicząca klubu radnych Niezależni.BB.

Podczas spotkania nie były omawiane sprawy personalne. Jedynym motywem związanym ze stanowiskami było stwierdzenie Krzysztofa Jazowego, że konsekwencją spotkania będzie złożenie wniosku o odwołanie Janusza Okrzesika z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej.

Uczestnikami spotkania za strony Niezależnych.BB byli: szefowa klubu radnych Małgorzata Zarębska, prezes Stowarzyszenia Jarosław Zięba i radny Tomasz Wawak. Drugą stronę reprezentowali prezydent Jarosław Klimaszewski oraz radni Krzysztof Jazowy i Maksymilian Pryga.

 

Pełna treść projektu porozumienia programowego zaproponowana przez nasze stowarzyszenie znajduje się tutaj

 

 © 2018-2022 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB