Nasze stanowisko w sprawie Raportu o stanie miasta

Podczas sesji Rady Miejskiej 24 czerwca 2021 roku Małgorzata Zarębska przedstawiła stanowisko Niezależnych.BB w sprawie Raportu o stanie miasta za rok 2020.

Szefowa klubu radnych Niezależni.BB zaznaczyła, że rok 2020 był trudny nie tylko dla naszego miasta. Stanęliśmy przed wyzwaniem walki z pandemią, która zmusiła nas jako miasto i nas jako mieszkańców do konieczności odnalezienia się w nowej, nieprzewidywalnej sytuacji. Dokonując analizy stanu miasta w minionym roku poruszyła kilka spraw.

Radna zwróciła z satysfakcją uwagę na fakt wzrostu nakładów na walkę z zanieczyszczeniem powietrza, o który zabiegają od początku kadencji radni Niezależnychch.BB. Zarębska zaznaczyła jednak, że Niezalezni.BB oczekują bardziej radykalnych rozwiązań, upominając się o konkretną decyzję dotyczącą wyznaczenia końcowej daty likwidacji palenisk węglowych. – Kopciuchy muszą zniknąć. I tu potrzebne są radykalne decyzje w konkretnym horyzoncie czasowym – mówiła Zarębska.

Radna zauważyła także inne działania w zakresie ekologii, szczególnie zieleni. – Zauważamy i doceniamy to, ile w tej sprawie udało się osiągnąć w ostatnich latach, ale z przykrością stwierdzamy, że miasto wycina drzewa, wielokrotnie w sytuacjach, które nie są bezwględnie konieczne -  zauważyła Zarębska.

W stanowisku Niezaleznych.BB zwrócono także uwagę na to, że wzrosło zadłużenie miasta. Może to oznaczać, że w kolejnej perspektywie finansowej miasto nie będzie mogło się ubiegać o środki unijne, ze względu na brak możliwości zagwarantowania wkładu własnego.

Radna Małgorzata Zarębska odnotowała także zapaść demograficzną. – Po raz pierwszy od ponad 30 lat nasze miasto liczy znów poniżej 170 tys. mieszkańców. To siłą rzeczy przekłada się na bazę podatkową oraz znaczenie miasta.  Brakuje nam planu jak tę tendencję odwrócić – mówiła Zarębska

Radna zwróciła także uwagę na zły stan obrony cywilnej oraz próby zablokowania prawa miasta do zarządzania spółką Aqua.

Radna przypomniała o niezrealizowanej dotąd sprawach: powstania szkoły sportowej sportów olimpijskich. przygotowania pakietu wsparcia dla bielskich artystów oraz upomniała się o podwyżki dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podsumowując stanowisko Niezależnych.BB Małgorzata Zarębska powiedziała: – Rzetelna ocena Raportu o stanie miasta wymaga podkreślenia dwóch rzeczy. Po pierwsze: nasze miasto przetrwało okres pandemii w niezłej kondycji i znajduje się w dobrym stanie, uzasadniającym optymizm na następne lata. Po drugie, ogólna pozytywna ocena nie unieważnia słabości i  błędów, na które powyżej wskazujemy. Wymagają one reakcji władz miasta: oczekujemy tego od prezydenta i jego służb, deklarując współpracę przy rozwiązywaniu poruszonych problemów.

Niezależni.BB, na podstawie faktów oraz „z miłości do Bielska-Białej”,  wyrazili pozytywną opinię na temat Raportu o stanie miasta i udzielili wotum zaufania prezydentowi Bielska-Białej.

 

Pełna treść wystąpienia dostępna jest tutaj.

 © 2018-2021 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB