Stanowisko w sprawie budżetu miasta na rok 2021

15 grudnia Rada Miejska w Bielsku-Białej uchwaliła budżet miasta na rok 2021. Niezależni.BB głosowali za jego przyjęciem.

Poniżej prezentujemy stanowisko, które nasi radni przedstawili na sesji budżetowej.

 

Stanowisko Stowarzyszenia Niezależni.BB

w sprawie budżetu na 2021 rok

Ten budżet z pewnością będzie - w obliczu zmian w gospodarce światowej, europejskiej ale i też polskiej - budżetem wyzwań. Kryzys wynikający z pandemii dotknie rożne sektory.

Z pewnością finansowe skutki pandemii, jak i niektóre zmiany legislacyjne, jak choćby zmniejszenie udziału samorządu w dochodach z części podatków, mają negatywny wpływ na politykę samorządu i stawiają nas samorządowców w trudnym położeniu.

Wyjaśniając nasze stanowisko, musimy poruszyć kilka kwestii.

Po pierwsze, na niekorzyść zmianie uległy ważne wskaźniki, takie jak między innymi nadwyżka operacyjna czy poziom zadłużenia. W budżecie plany dotyczące inwestycji spadły o 26 procent względem roku poprzedniego.

Po drugie, każdego roku planowane są inwestycje w zakresie mieszkalnictwa komunalnego. Mamy nadzieję, że tym razem inwestycja budowy osiedla komunalnego przy ulicy Wapiennej nareszcie się rozpocznie. 

Po trzecie, trudna sytuacja gospodarcza wynikająca z pandemii odbije się na wszystkich mieszkańcach. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na problem płac w kulturze. Sektor ten został dotkliwie dotknięty efektami pandemii. Aby utrzymać w naszym mieście pracowników kultury, animatorów zajęć w domach kultury, aktorów powinniśmy znaleźć narzędzia finansowe do podwyższenia ich płac.

Po czwarte, w budżecie znalazły się - co szczególnie ważne dla Niezależnych -zwiększone wydatki na politykę antysmogową. Zabiegaliśmy o to jako Niezależni.BB i bardzo się cieszymy, że nasze sugestie i wnioski znalazły się w budżecie. Problem smogu wymaga ciągłej uwagi, poszukiwania nowych rozwiązań i poprawy dotychczas stosowanych. Dla bielskiego samorządu jest to obecnie najważniejsze wyzwanie.

Po piąte, zwróciliśmy uwagę na kwestię transportu autobusowego. Po przekształceniu MZK w spółkę prawa handlowego liczyliśmy na możliwość regulacji ulg w cenach biletów, np. w letnie weekendy w celu ograniczenia liczby samochodów osobowych w dzielnicach rekreacyjnych. Niestety pandemia ograniczyła sprzedaż biletów, jak również liczbę kursów na poszczególnych liniach i spowodowała spadek dochodów, zwiększając jednocześnie koszty ponoszone przez Miasto. W 2021 roku koszty usług świadczonych przez MZK wyniosą około 76.730.000 mln zł, a zaplanowany zysk z biletów to 20.000.000 mln zł, czyli miasto dopłaci około 56.000.000 mln zł. Ważne jest, aby w latach następnych wzrost kosztów transportu publicznego nie był tak gwałtowny, a koszty MZK zostały zracjonalizowane (lub ograniczone do minimum).

Po szóste, podkreślaliśmy konieczność utrzymania i rozszerzenia dotychczasowej procedury przeznaczenia części środków na inwestycje osiedlowe do dyspozycji rad osiedli. Niezmiennie jesteśmy zwolennikami zwiększania kompetencji rad osiedli oraz wzmacniania udziału obywateli w wydatkowaniu środków publicznych.

 

Zdaniem Niezależnych.BB budżet na 2021 rok jest budżetem ostrożnym. Z racji obecnej sytuacji epidemicznej i gospodarczej ta ostrożność jest koniecznością. Pragnąc zachować się odpowiedzialnie i racjonalnie, zdecydowaliśmy się go poprzeć.© 2018-2021 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB