Stanowisko w sprawie spalarni

28. stycznia Rada Miejska podjęła uchwałę rozpoczynającą działania zmierzające do budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Radni Niezależnych.BB głosowali za przyjęciem uchwały. Poniżej prezentujemy stanowisko naszego klubu, które podczas sesji przedstawiła jego przewodnicząca, Małgorzata Zarębska.

  1. Niezależni.BB zgadzają się z koniecznością rozpoczęcia publicznej dyskusji na temat budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w Bielsku-Białej.
  2. Traktujemy dzisiejszą uchwałę jako początek analiz i konsultacji, które pozwolą nam uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, dotyczących ekonomicznego i ekologicznego sensu takiego przedsięwzięcia.
  3. Uważamy, że w tak ważnej i kontrowersyjnej sprawie ostateczna decyzja powinna być podjęta przez mieszkańców miasta; po zakończeniu analiz i konsultacji Niezależni.BB zgłoszą projekt odpowiedniej uchwały ws. referendum lokalnego.


Lista wiadomości
Strona główna


© 2015-2020 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB