Zwiększone nakłady na walkę ze smogiem

Zdecydowane zwiększenie nakładów na walkę ze smogiem było jednym z priorytetów naszego programu wyborczego.

Punkt ten był także jednym z głównych elementów porozumienia programowego, które 20.11.2018 roku Niezależni.BB podpisali z Prezydentem Jarosławem Klimaszewskim. Po trzech kwartałach nowej kadencji chcemy poinformować o prawie trzykrotnym wzroście funduszy antysmogowych i uruchomieniu nowych projektów zmierzających do ochrony powietrza w mieście, przede wszystkim lokalnego programu osłonowego. Pierwsze miesiące po wyborach to także znaczne zwiększenie roli rad osiedlowych, zarówno ich kompetencji jak i środków do dyspozycji lokalnych społeczności.

Po kilku miesiącach pracy w Radzie Miejskiej pragniemy zdać mieszkańcom relację z realizacji porozumienia. Oto punkty, które udało się nam zrealizować:

  • blisko trzykrotne zwiększenie nakładów na zwalczanie smogu poprzez m. in. termomodernizację budynków mieszkalnych, realizację projektu „Zamień kopciucha na ekoczyściucha” w zasobach ZGM-u oraz wprowadzenie programu osłonowego dla osób, które zdecydują się na zmianę źródła ogrzewania z węglowego na ekologiczne i będą w związku z tym ponosić dodatkowe koszty. Bielski program osłonowy kierowany jest do mieszkańców, których dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 2640 zł (w przypadku rodziny) lub 3505 zł (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego). Poza dochodem wysokość pomocy uzależniona jest również od powierzchni lokalu mieszkaniowego. Wysokość świadczeń waha się w granicach od około 500 zł do ponad 1500 zł. Osoby niepełnosprawne uzyskują dofinansowanie na preferencyjnych warunkach. Dopłaty do rachunku uzyskać będzie można na okres 2 lat. Środki przelewane będą na konto operatora energii obsługującego dane gospodarstwo domowe. Do końca 2023 roku na program zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości blisko 15 mln zł, co może wesprzeć wymianę około 5,5 tysiąca pieców węglowych,
  • wydzielenie dodatkowych 100 tys. zł na każdą radę osiedla dla celów remontów infrastruktury drogowej. Będziemy dążyli do tego, aby w przyszłości kwoty przeznaczone dla poszczególnych rad osiedli były dostosowane do wielkości dzielnic i liczby mieszkańców,
  •  uchwalenie zmian w statutach rad osiedli, zwiększających ich kompetencje, a więc wprowadzenie wymogu opiniowania przez rady osiedli
  • planów budowy dróg gminnych o znaczeniu lokalnym na etapie projektowania, opiniowania stałych zmian organizacji ruchu dla dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, planów tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji lub przekształcenia miejskich jednostek organizacyjnych na terenie Osiedla, a także planów łączenia, likwidacji, zmiany przebiegu linii komunikacyjnych na terenie Osiedla, planów zmian lokalizacji, budowy nowych lub likwidacji dotychczasowych przystanków komunikacyjnych na terenie Osiedla, zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego projektów przewidzianych do realizacji na terenie Osiedla, planów sprzedaży w drodze przetargu przez Gminę/Miasto na prawach powiatu gruntów położonych na terenie Osiedla,
  • sukcesywna realizacja zaległych projektów z budżetu obywatelskiego - m. in.  wybiegu dla psów w Parku Włókniarzy, modernizacji boiska przy SP nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, projektu „Zdrowy i prosty kręgosłup – zakup urządzenia do diagnostyki wad postawy ciała u dzieci i młodzieży” oraz zaległych projektów osiedlowych,
  • uszczelnienie systemu finansowania sportu amatorskiego i zawodowego.

 

Za swój sukces – oczywiście wspólny z innymi klubami w radzie – uważamy także wybory do rad osiedli. Z naszej inicjatywy osiedla z najwyższą frekwencją otrzymały 1 mln zł do podziału. Na 30 osiedli w Bielsku-Białej aż 29 wybrało nowe rady. Ogólna frekwencja wyniosła 8,19%. Niezależni.BB przeprowadzili szkolenie dla kandydatów do rad osiedli, pomagając zwłaszcza tym osobom, które po raz pierwszy startowały w wyborach.

W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami walki o zachowanie drzew na terenie kolejowym w śródmieściu Bielska-Białej. Przypominamy, że Niezależni.BB w swoim programie proponują rozwiązanie systemowe, czyli powołanie Ogrodnika Miejskiego, którego zadaniem będzie koordynacja wszystkich działań w celu ochrony zieleni miejskiej. Miło nam poinformować, że najbliższym czasie ten postulat zostanie spełniony i nastąpi ogłoszenie konkursu na stanowisko Ogrodnika Miejskiego.

Pełną treść porozumienia zawartego pomiędzy Niezależnymi.BB a Prezydentem Klimaszewskim znaleźć można pod adresem: http://www.niezalezni-bb.pl/files/files/porozumienie.pdf

W najbliższych miesiącach radni z klubu Niezależnych.BB będą dążyli do realizacji kolejnych punktów, zawartych w porozumieniu. O wynikach naszych prac będziemy informować na bieżąco.

 

 


Lista wiadomości
Strona główna


© 2015-2020 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB