Szkolenie dla kandydatów do rad osiedli

Zapraszamy na szkolenie dla kandydatów na członków rad osiedli w Bielsku-Białej.

Sprawne funkcjonowanie oraz mocna pozycja rad osiedli to jeden z najważniejszych postulatów programowych Stowarzyszenia Niezależni.,BB. Dlatego zaplanowane na 16 czerwca wybory do jednostek pomocniczych w naszym mieście uznajemy za niezwykle ważne. Chcąc przyczynić się do lepszego przygotowania mieszkańców do tych wyborów, Stowarzyszenie Niezależni.BB organizuje szkolenie dla kandydatów na członków rad osiedli w Bielsku-Białej. Szkolenie jest bezpłatne i wziąć w nim może udział każdy kandydat, który zarejestrowany został przez Miejską Komisję Wyborczą. Odbędzie się 6 czerwca (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie TEB Edukacja przy ul. Sempołowskiej 22 w Bielsku-Białej.
 
Program szkolenia:
  • Przywitanie uczestników - Jarosław Zięba, prezes Stow. Niezależni.BB
  • Finansowanie rad osiedli - Janusz Okrzesik, przewodniczący Rady Miejskiej, przew. Rady Programowej Stow. Niezależni.BB
  • Co może rada osiedla? – kompetencje i organy rady  - Jarosław Zięba i Jerzy Bauer, radny Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, były wieloletni przew. Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie
  • Ordynacja wyborcza, czyli co kandydaci powinni wiedzieć przed wyborami - Jarosław Zięba
  • Kampania wyborcza i kontakt z mieszkańcami - dobre praktyki - Małgorzata Zarębska, radna Bielska-Białej, właścicielka firmy public relations

Przewidywany czas trwania szkolenie - 2 godziny.

 
Zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, rady, do której się kandyduje, adresu e-mail i numerem telefonu należy przesyłać na adres e-mail: szkolenie@niezalezni-bb.pl do środy 5 czerwca do godz. 14.00. Dane będę przetwarzane jedynie na potrzeby organizacji szkolenia. 
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Prosimy o rozpowszechnienie zaproszenia wśród zainteresowanym możliwością udziału w szkoleniu.


Lista wiadomości
Strona główna


© 2018-2019 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB