Stanowisko w sprawie drugiej tury wyborów

Stanowisko Niezależnych.BB w sprawie drugiej tury wyborów prezydenta miasta.

W kampanii wyborczej podkreślaliśmy naszą bezpartyjność i niezależność od dominujących podziałów politycznych, skupiając się na sprawach lokalnych. W związku z tym, po szerokich konsultacjach i wewnętrznym referendum Niezależni.BB postanowili nie popierać w drugiej turze wyborów prezydenckich żadnego z kandydatów. Czynimy tak z szacunku do naszych wyborców, którzy głosując na listę Okrzesik i Niezależni.BB wyrazili votum nieufności wobec upartyjniania samorządu terytorialnego.

Startowaliśmy w wyborach, by zmienić nasze miasto, uczynić je nowoczesnym i przyjaznym dla mieszkańców. Naszym zdaniem żaden z pozostałych kandydatów nie daje dostatecznej gwarancji, że taka zmiana nastąpi. Nie rezygnujemy jednak z naszych postulatów programowych. Pozycja w Radzie Miejskiej daje nam możliwość realizacji naszych projektów bez względu na wynik drugiej tury. Przy realizacji naszego programu będziemy współpracować z każdym, kto podziela nasze poglądy i popiera nasze pomysły, dlatego do panów Klimaszewskiego i Drabka kierujemy listę naszych głównych postulatów programowych, oczekując publicznego ustosunkowania się do nich. Nasi wyborcy na podstawie odpowiedzi obu kandydatów będą mogli samodzielnie wyrobić sobie opinię i podjąć decyzję co do sposobu głosowania w drugiej turze. Mamy pełne zaufanie do mieszkańców Bielska-Białej, którzy z pewnością wybiorą rozwiązanie najlepsze dla miasta.

Apelujemy do sztabu Przemysława Drabka, by zaprzestał prowadzonej od tygodnia kampanii sugerującej nasze poparcie dla jego kandydatury. Takie sugestie nie są zgodne z prawdą, a w dodatku taki sposób prowadzenia kampanii utrudnia budowę zaufania, koniecznego do współpracy w Radzie Miejskiej.

 

Jolanta Reisch-Klose
Rzecznik prasowy
KWW Okrzesik i Niezależni.BB

 

Postulaty programowe w wersji PDF pobierz tutaj.

 

Najważniejsze postulaty programowe Niezależnych.BB

Przedstawiamy listę najważniejszych postulatów programowych, których spełnienia Niezależni.BB oczekują od przyszłego prezydenta Bielska-Białej. Wszystkie propozycje wynikają z przedstawionego przez nas podczas kampanii wyborczej programu „Włącz energię miasta”, który dostępny jest na naszej stronie internetowej  (www.niezalezni-bb.pl). Ich poparcie jest warunkiem współpracy dla dobra Bielska-Białej

 

W zakresie rozwoju BB

 • Korzystanie z nowoczesnych form finansowania inwestycji komunalnych, w tym: partnerstwo publiczno-prywatne, obligacje komunalne, obligacje przychodowe, spółki celowe przekształcenie Agencji Rozwoju Regionalnego w sprawny instrument polityki regionalnej poprzez utworzenie Funduszu Wsparcia Przedsiębiorczości; wsparcie dla utworzenia klastra energetycznego obniżającego koszty energii dla bielskich przedsiębiorców.
 • Przyjęcie programów stypendiów mieszkaniowych i studenckich proponowanych przez Niezależnych.BB lub programów równoważnych, zapewniających zahamowanie niekorzystnych tendencji demograficznych.
 • Co najmniej dwukrotne zwiększenie nakładów na budownictwo komunalne, w tym budownictwo senioralne.
 • Utworzenie niezależnej komisji, która dokona audytu punktowych zmian planów przestrzennych w ostatnich latach.

 

W zakresie aktywizacji obywateli BB i transparentności działań

 • Zwiększenie kompetencji rad osiedlowych w zakresie inwestycji dzielnicowych wraz z wydzieleniem w tym zakresie autonomicznych funduszy dla każdego osiedla; realizacja wszystkich zaległych projektów z Budżetu Obywatelskiego.
 • Opracowanie przejrzystego systemu finansowania sportu amatorskiego i zawodowego

 

W zakresie nowej komunikacji BB

 • Opracowanie w ciągu dwóch lat planu reformy komunikacji publicznej w mieście i poddanie tego planu pod szerokie konsultacje społeczne wraz z referendum lokalnym; opracowanie spójnej koncepcji współpracy komunikacyjnej z Beskidzkim Gminno-Powiatowym Związkiem Komunalnym

 

W zakresie czystego powietrza BB

 • Co najmniej trzykrotne zwiększenie nakładów na zwalczanie smogu oraz wprowadzenie programu osłonowego dla osób, które zdecydują się na zmianę źródła ogrzewania i będą w związku z tym ponosić dodatkowe koszty

 

W zakresie Smart City BB

 • Wprowadzenie Zintegrowanej Karty Miejskiej, zawierającej m.in. funkcje e-parkingu, opłat komunikacyjnych i innych opłat komunalnych a także dostępu do informacji publicznej; zwiększenie dostępności usług elektronicznych np. w ramach e-PUAP

 

W zakresie otwartego urzędu BB

 • Utworzenie (w ramach obecnie istniejących etatów) stanowiska Ogrodnika Miejskiego odpowiedzialnego za ochronę i rozwój zieleni w mieście oraz stanowiska Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych w celu rozszerzenia współpracy samorządu z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami

 

W zakresie - Senior BB i Zdrowie BB

 • Dwukrotne zwiększenie nakładów na politykę senioralną (w tym teleopiekę i dzielnicowe domy dziennego pobytu osób starszych) oraz na politykę rodzinną (m.in. nowe żłobki)
 • Wdrożenie programu dofinansowania badań diagnostycznych tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w celu skrócenia kolejek w tym zakresie.

 


Lista wiadomości
Strona główna


© 2018-2019 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB