Czyste powietrze, to jest możliwe!

Świadomość mieszkańców w temacie jakości powiększa jest wyższa niż dotychczasowych władz miasta – mówi Janusz Okrzesik, kandydat na prezydenta Bielska-Białej.

A problem jest! 10 października, kiedy jeszcze się nie zaczął w pełni sezon grzewczy, normy w Bielsku-Białej już są przekroczone. Miasto zajmuje 15 miejsce na liście najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej.

Obecne władze miasta są oszczędne w działaniu w sprawie niskiej emisji. – W naszym programie są konkretne rozwiązania. Wymienimy większość kotłów grzewczych, emitujących szkodliwe substancje do atmosfery. Na ten cel przeznaczymy w czasie kadencji ok. 32 mln zł. Wprowadzimy Bielski Program Osłonowy skierowany do mieszkańców, którzy obawiają się kosztów ekologicznego ogrzewania. Program zakłada dofinansowanie do rachunków płaconych po wymianie źródła ciepła. Wprowadzimy zintegrowany system monitoringu jakości powietrza i informowania mieszkańców o stanach alarmowych, rozbudujemy system certyfikowanych stacji monitorujących. Ograniczymy wpływ smogu na zdrowie dzieci – przekonuje Janusz Okrzesik, kandydat na prezydenta Bielska-Białej.

Działania należy prowadzić systemowo, problem jest dotkliwy zdrowotnie i pociąga za sobą więcej negatywnych konsekwencji. – Coraz więcej rodziców rozważa wyprowadzkę z miasta ze uwagi o troskę o zdrowie dzieci. Podobnie wygląda sytuacja z seniorami, którzy wycofują z planów przeprowadzki do Bielska po przejściu na emeryturę – mówi dr Małgorzata Skucha, ekspert KWW Okrzesik i Niezależni.BB ds. ochrony środowiska, która w ostatnich latach była członkiem zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a przez ostatnie 3 lata  Prezesem Zarządu.

Funkcjonuje unijna dyrektywa dotycząca jakości powietrza, ale niewiele samorządów uwzględnia jej zapisy. – Władze zobowiązane są do tworzenia w przestrzeni miejskiej zieleńców. Drzewa są ważnym źródłem tlenu. Tu chcemy zacieśnić współpracę z organizacjami pozarządowymi. Na uwagę zasługują także programy dotyczące adaptacji do zmiany klimatu. Jest wiele możliwości dla mieszkańców, trzeba pomóc im po nie sięgać, to rola otwartego na mieszkańców urzędu – podkreśla Małgorzata Skucha.

O ważności problemu ze smogiem dla mieszkańców świadczy fakt powołania przez nich przy udziale kilkudziesięciu stowarzyszeń i członków rad osiedli Koalicji Antysmogowej. – Braliśmy udział w konsultacjach ustawy antysmogowej w Sejmiku Województwa Śląskiego. Udało się wprowadzić w życie kilka inicjatyw. Jedną z nich jest monitoring jakości powietrza w przedszkolach publicznych. Rodzice i pracownicy mają informację o aktualnym stanie powietrza i uwzględniając te dane podejmują decyzje, czy wychodzić z maluchami np. na spacer – zauważa Tomasz Wawak, przewodniczący Rady Osiedla Biała Krakowska, kandydat do Rady Miejskiej.

Tomasz Wawak jest autorem zwycięskiego ogólnomiejskiego projektu budżetu obywatelskiego „Zamień kopciucha na ekoczyściucha”, który zakłada wymianę kotłów w kamienicach w Śródmieściu. – To prawdziwie obywatelski projekt, głos oddali na niego nie tylko mieszkańcy Śródmieścia. Bielszczanie pokazali, że czyste powietrze to dla nich temat priorytetowy – podkreśla Janusz Okrzesik i dodaje: - Trzeba usprawnić działania, realnie przekładające się na poprawę czystości powietrza.

 


Lista wiadomości
Strona główna


© 2018 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB