Kandydaci do Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Wybory samorządowe 2018


  • Okręg nr 1  (Biała Krakowska, Biała Północ, Dolne Przedmieście, Hałcnów, Komorowice Śląskie, Komorowice Krakowskie)

  • Okręg nr 2 (Osiedle Kopernika, Osiedle Mieszka I, Osiedle Piastowskie, Osiedle Polskich Skrzydeł, Osiedle Wojska Polskiego, Stare Bielsko, Wapienica)

  • Okręg nr 3 (Biała Śródmieście, Biała Wschód, Bielsko Południe, Górne Przedmieście, Osiedle Grunwaldzkie, Osiedle Słoneczne, Śródmieście Bielsko)

  • Okręg nr 4 (Leszczyny, Lipnik, Mikuszowice Krakowskie, Złote Łany, Straconka)

  • Okręg nr 5 (Kamienica, Mikuszowice Śląskie, Osiedle Aleksandrowice, Osiedle Beskidzkie, Osiedle Karpackie)

 

Okręg nr 1 

(Biała Krakowska, Biała Północ, Dolne Przedmieście, Hałcnów, Komorowice Śląskie, Komorowice Krakowskie)

1. Tomasz WAWAK

Biała Krakowskapolitolog, dziennikarz, publicysta,  przewodniczący Rady Osiedla „Biała Krakowska”, redaktor Kuriera.BB, działacz Koalicji Antysmogowej, jeden z inicjatorów powstania Porozumienia Radnych Osiedlowychczłonek zarządu Niezależnych.BB.

Zdecydował się kandydować, ponieważ „chce, żeby bielski samorząd skuteczniej walczył ze smogiem oraz wzmocnił kompetencje rad osiedli, tak aby można było poprawić zaniedbaną infrastrukturę wielu dzielnic”.

2. Mariusz SZYMECZEK

Komorowice Śląskie, elektrotechnik urządzeń przemysłowych, teolog, prezes zarządu Komisji Zakładowej Związku Zawodowego „Solidarność 80” w Leroy Merlin, skarbnik w Radzie Osiedla „Komorowice Śląskie”, członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Komorowic Śląskich, działa w Fundacji „Pomaganie Jest Proste”.

Startuje, ponieważ nie chce, aby „w polityce samorządowej było tyle niepotrzebnych kłótni. Tak jak w sporcie, trzeba walczyć, ale z szacunkiem dla drugiej osoby”.

3. Anita KUFEL

Hałcnów, całe zawodowe życie związana ze szkolnictwem. Pracuje jako pedagog szkolny. Wraz ze Stowarzyszeniem Psychoprofilaktycznym realizuje od kilku lat projekt unijny „Ulica Kreatywna”. Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Bielsku-Białej, prowadząc szkolenia dla Rad Pedagogicznych.

Jak mówi: „jako radna chcę wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie w oświacie. Leży mi na sercu poziom szkolnictwa w naszym mieście”

4. Grzegorz WAWRZUTA

Hałcnów, w latach 2007 - 2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Osiedla „Hałcnów”. Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się zapewnianiem bezpieczeństwa osobom prywatnym i przedsiębiorstwom. Podróżując szuka inspiracji dla rozwoju naszego miasta.

Miasto powinno być ostoją bezpieczeństwa dla mieszkańców. Brak ścieżek rowerowych, zanieczyszczone powietrze, niedoinwestowane szpitale, sprawiają, że nasze życie jest nie tylko mniej komfortowe, ale także krótsze. Jako radny chciałbym pokazać, że rozwój to nie tylko wielkie inwestycje, to wiele małych zmian, które sprawią, że Bielsko-Biała w pełni wykorzysta potencjał mieszkańców, którzy tworzą to miasto”.

5. Danuta WYLON-PLEŚNIAK

Hałcnów, specjalista ds. ochrony środowiska, jej największą pasją jest edukacja młodego pokolenia, współzałożyciel Beskidzkiego Towarzystwa Edukacyjnego, dyrektor Policealnej Szkoły Informatyki i Administracji.

Chciałaby uczynić Bielsko-Białą miastem „jeszcze piękniejszym i bardziej przyjaznym dla nas wszystkich”.

6. Agnieszka WYBRANIEC

Biała Krakowska, psycholog, prowadzi zajęcia z dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego, certyfikowany animator społeczny, prowadzi serwis informacyjny wczesne-wspomaganie.info, członek Rady Osiedla „Biała Krakowska”.

Jak mówi: „jestem zawsze uśmiechniętą optymistką, pełną pomysłów, które chcę wykorzystać do pracy dla mojej dzielnicy i miasta”.

7. Marcin KACZMAREK

 Komorowice Krakowskie, politolog, specjalista ds. polityki samorządowej i regionalnej. Od 20 lat zawodowo realizuje się jako logistyk, obecnie na stanowisku kierowniczym. Działacz społeczny, kilkukrotny wnioskodawca projektów z budżetu obywatelskiego

Jak sam deklaruje: „chciałbym być głosem mojej społeczności, stawać w jej obronie, pomagać w rozwiązywaniu problemów, wnieść świeże spojrzenie na sprawy dotyczące przyszłości naszego miasta”

 

 

Okręg nr 2 

(Osiedle Kopernika, Osiedle Mieszka I, Osiedle Piastowskie, Osiedle Polskich Skrzydeł, Osiedle Wojska Polskiego, Stare Bielsko, Wapienica)

1. Alina KILIAN

farmaceutka, prowadzi rodzinną aptekę. Z mężem prowadzi klub „Środek” w Teatrze Polskim. Pasjonatka kolarstwa, szczególnie długodystansowego. W tym roku ukończyła jeden z najtrudniejszych wyścigów rowerowych na świecie  - The Transcontinental Race (4000 km).

Jako radna chce „aktywnie zajmować się aktywizacją kobiecego środowiska kolarskiego w naszym mieście”.

2. Łukasz STAROWICZ

Osiedle Kopernika, sportowiec, olimpijczyk, społecznik, przedsiębiorca, legenda snowboardu – jeden z pierwszych polskich snowboardzistów, 28-krotny Mistrz Polski, reprezentant naszego kraju na Igrzyskach Olimpijskich w Nagano. Od kilku lat okazji do sięgania po laury poszukuje nie tylko w sporcie, ale także w biznesie. Rozwija rodzinną firmę Helipoland, świadczącą m. in. usługi przewozu helikopterami. Jest także współtwórcą platformy społecznościowej JadeZabiore.pl, łączącej kierowców z nadawcami przesyłek. Propagator nurtu sharing economy (ekonomia współdzielenia) oraz elektromobilności. W czerwcu br. wprowadził do Bielska-Białej pierwszą w tej części kraju sieć miejskich skuterów elektrycznych.

3. Marek LACHOWSKI

przedsiębiorca, społecznik, twórca i założyciel kultowych marek: „I love BB” oraz „Sweet Home Bielsko-Biała”. Współorganizator m.in. takich imprez jak „Dni Otwarte Lotniska”, „Zlot Fiata 126p”, „Święta na Starówce”.

Jak mówi: „łączę pracę zawodową z zaangażowaniem w akcje charytatywne i sportowe, a w wolnych chwilach znajduję czas na poznawanie historii mojego miasta”.

 

4. Czesław FOLEK

Wapienica, mechanik, mistrz w zawodzie pszczelarza, posiadacz sześćdziesięciopniowej pasieki, w Zarządzie Miejskiego Koła Pszczelarzy w Bielsku-Białej odpowiada za finanse, od 11 lat działa w Radzie Osiedla „Wapienica”.

Chce poprawić komunikację i bezpieczeństwo na drogach, tak aby – jak mawia - „drogi nas łączyły, a nie dzieliły”.

 

5. Monika GACZYŃSKA

Wapienica, politolog, przez dwadzieścia lat pracownik administracji publicznej, obecnie starsza księgowa w międzynarodowej korporacji.

Jako radna chce „skuteczniej wykorzystywać turystyczny potencjał naszego miasta. Rozbudowa istniejącej infrastruktury powinna bardziej uwzględniać potrzeby rowerzystów i turystów pieszych. Chcę poprawić jakość dialogu z przedsiębiorcami, którzy mogą w tym pomóc”.

6. Katarzyna PISKRZYŃSKA

Osiedle Kopernika, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityceaudytor i kontroler wewnętrzny, asystent, a następnie adiunkt w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej, starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, autorka licznych artykułów naukowych, uczestnik konferencji  krajowych i międzynarodowych z zakresu politologii i zarządzania, sądowy kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Bielsku- Białej

7. Mariusz KUDŁA

Z zawodu plastyk, niedoszły absolwent łódzkiej „filmówki”.  Zdobywca licznych nagród i wyróżnień w konkursach fotograficznych. Instruktor sportu w narciarstwie, snowboardzie i kolarstwie. Ma na swoim koncie tytuły mistrzowskie i puchary w kolarstwie górskim i szosowym. Od blisko 30 lat samodzielny przedsiębiorca, przez 12 lat pracował w Książnicy Beskidzkiej jako plastyk. Autor m. in. logo PSS „Społem Bielsko”.

Jak mówi: „moim celem jest angażowanie się w lokalny sport rowerowy, organizacja wspólnych treningów i spotkań rowerowych. Leży mi na sercu ekologia i ochrona środowiska.

 

Okręg nr 3 

 (Biała Śródmieście, Biała Wschód, Bielsko Południe, Górne Przedmieście, Osiedle Grunwaldzkie, Osiedle Słoneczne, Śródmieście Bielsko)

1. Małgorzata ZARĘBSKA

doktor nauk humanistycznych z zakresu politologii, prezes Stowarzyszenia Niezależni.BB, właściciel agencji public relations Force PR, kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i PR w PWSZ im. rtm W. Pileckiego w Oświęcimiu, od 2014 roku radna Rady Miejskiej Bielska-Białej. Złożyła 65 interpelacji, wielokrotnie upominała się o interes miasta i regionu Podbeskidzia. Jedna z inicjatorek powstania Koalicji Antysmogowej.

Chce, „aby miasto było czyste, żywe i energiczne, dawało perspektywy osobom młodym, ułatwiało dostęp do służby zdrowia”.

2. Stanisław BIŁKA

Górne Przedmieście, wykształcenie wyższe menedżerskie, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, które od lat organizuje liczne konferencje, spotkania i prelekcje na temat historii naszego miasta. Inicjator odsłonięcia tablic poświęconych pamięci ważnych bielszczan, m. in. ks. Stanisława Stojałowskiego i Karola Korna. W przeszłości kierował Polskim Czerwonym Krzyżem w Bielsku-Białej, od podstaw organizował stację ratownictwa medycznego, która pozwoliła na realizację usług transportu sanitarnego oraz szkoleń w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Przewodnik górski

3. Jakub KOPYTKO

Śródmieście Bielsko, absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej, założyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Hajstra, działającego na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.  Pracował jako wychowawca w Świetlicach Środowiskowych i Klubach Młodzieżowych. Aktualnie pracuje na rzecz rodzin zastępczych i przebywających w nich dzieci i młodzieży. Ponadto jest trenerem umiejętności społecznych oraz streetworkerem w projekcie „Ulica Kreatywna”.

Jak mówi: „jestem przekonany, że rzeczy wielkich nie osiąga się w pojedynkę. Najbliższe mojemu sercu są działania społeczne. Dzięki nim mam okazję do poznawania ciekawych ludzi. To oni dają mi inspirację”.

4. Iwona RAKOWSKA

Biała Wschód, z zawodu pracownik administracji, aktywnie działa jako przewodnicząca Rady Osiedla „Biała Wschód”, współorganizuje wiele akcji społecznych, m. in. niedawny bieg charytatywny „9 dla FAS”, z wykorzystaniem budżetu obywatelskiego doprowadziła do renowacji Parku Jordana.

„Moją pasją, którą mogę realizować dzięki współpracy z wieloma organizacjami jest niesienie pomocy innym w codziennych sprawach. Swoją przyszłość chciałabym nadal związać z działalnością na rzecz mieszkańców Bielska-Białej”.

5. Mirosław KWIATKOWSKI

przedsiębiorca, pracował jako specjalista i menadżer w firmach korporacyjnych, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. W młodości związany z opozycją demokratyczną, obecnie członek stowarzyszenia Niezależni.BB.

Jak sam podkreśla: „w wolnych chwilach poszerzam moją wiedzę na temat historii Polski, lubię poznawać unikatowe miejsca w Bielsku-Białej”.

 

6. Agnieszka MAREK

bielszczanka od pokoleń; ukończyła filologię polską i podyplomowo bibliotekoznawstwo. Od 15 lat pracuje w bielskich szkołach jako nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka,  z zamiłowaniem ucząc oraz aktywnie wspierając literackie talenty swoich podopiecznych. Jej pasją jest poezja – wydała dwie książki poetyckie, jest laureatką kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów literackich, tym samym promuje Bielsko-Białą w Polsce i poza jej granicami.

„Cieszę się, że mogę pracować z najmłodszym pokoleniem bielszczan, poznawać mocne strony, ale i problemy dzieci i młodzieży. To młodzi ludzie są  przyszłością naszego miasta – warto zadbać o ich wykształcenie i rozwój w wielu dziedzinach. Jestem tutaj dla nich”.

7. Kazimierz BIENIECKI

technik mechanik, od 1999 roku kieruje pracami Fundacji "Dziecięce Marzenia", której celami statutowymi są działania na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych oraz na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. 

Jak mówi: „jako radny zamierzam aktywizować działania, prowadzące do poprawy warunków życia mieszkańców, szczególnie osób niepełnosprawnych. Drugim priorytetem mojej działalności są organizacje pozarządowe. Nie można dalej tolerować faktu wyprowadzania się takich organizacji poza Bielsko-Białą z powodów braku stosownego wsparcia ze strony władz miasta, tak jak to miało miejsce do tej pory”.  


 

Okręg nr 4 

 (Leszczyny, Lipnik, Mikuszowice Krakowskie, Złote Łany, Straconka)

1. Janusz OKRZESIK

Mikuszowice Krakowskie, wykładowca akademicki, były poseł i senator, czterokrotnie wybierany przez mieszkańców na radnego Bielska-Białej, lokalny patriota, publicysta.

"To moje miasto i chcę uruchomić olbrzymią energię w nim drzemiącą. Bielsko-Biała zasługuje na to, by powrócić do ekstraklasy polskich miast. Drogą do tego jest zrównoważony rozwój wszystkich dzielnic miasta. Chcę w tym pomóc i dlatego wracam do samorządu" - to deklaracja Janusza Okrzesika na następną kadencją władz samorządowych.

2. Agnieszka ŁYCZKO

Lipnik, finansistka, handlowiec, technik weterynarii, członek Stowarzyszenia „Atmosfera”, bierze czynny udział w akcjach na rzecz Lipnika - w latach 2013-2015 były to działania związane z uciążliwością zapachową z ZGO, a od 2015 z ciężką strefą przemysłową i uruchomieniem na niej kruszarni betonu. Wraz z mężem po godzinach pracy ratuje poszkodowane dzikie zwierzęta. W 2014 roku zalegalizowała swoją pasję, tworząc Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Mysikrólik”.

„Zdecydowałam się kandydować na radną, ponieważ chcę mieć większy wpływ na to, co dzieje się w mojej dzielnicy i mieście. Priorytetem jest dla mnie poprawa komunikacji urzędników z mieszkańcami, bo to mieszkańcy tworzą Bielsko-Białą, a nie odwrotnie” – mówi Agnieszka Łyczko.

3. Roman WALUŚ

Mikuszowice Krakowskie, z wykształcenia prawnik, ukończył studia doktoranckie na kierunku pedagogika, obecnie prowadzi zajęcia w Akademii Techniczno-Humanistycznej z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Przez lata służył w policji, gdzie zajmował się zagadnieniami bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jako kierownik Policyjnej Izby Dziecka problematyką nieletnich i przeciwdziałaniem zagrożeniom na jakie narażone są osoby nieletnie, przede wszystkim narkomanią. Dążąc do ograniczenia negatywnych skutków narkomanii pracuje efektywnie z młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i pedagogami szkolnymi.

4. Józefa WAWAK

Straconkaprzewodnicząca Rady Osiedla „Straconka”, inicjatorka i współzałożycielka Stowarzyszenia „Straconka Moim Domem”, autorka projektów „Przystanek Turysty” i „Zielony Zakątek”, zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, walczy o utworzenie w swojej dzielnicy oddziału Miejskiego Domu Kultury. Animatorka życia dzielnicy, organizatorka imprez integracyjnych dla mieszkańców (pikniki, majówki, opłatki dla seniorów) oraz akcji pomocy potrzebującym, promotorka zdrowego trybu życia wśród społeczności lokalnej (projekt gimnastyka 50+, profilaktyczno-zdrowotne wyjazdy na kąpieliska termalne i nad Bałtyk). 

5. Paweł WISŁA

Złote Łany, fizjoterapeuta, przez 12 lat pracował w TS Podbeskidzie jako masażysta, od 3 lat prowadzi działalność gospodarczą, świadcząc usługi fizjoterapeutyczne oraz trenerskie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w kraju jak i za granicą. Z zamiłowania czynnie uczestniczy w różnych zawodach sportowych, odnosząc sukcesy.

Zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym kieruję się zasadą "nie ma rzeczy niemożliwych. Są tylko te, z których za szybko rezygnujemy"

6. Iwona SZYPUŁA

magister rachunkowości ze specjalnością finanse w instytucjach sektora publicznego, podyplomowo skończyła także zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Szkoliła się także w zakresie finansów publicznych, zamówień publicznych i podatku VAT. Aktualnie pracuje jako główna księgowa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.

Jak sama o sobie mówi: „jestem osobą otwartą, szczerą i uczciwą, łatwo nawiązuję kontakty i lubię współpracować z ludźmi”.

7. Danuta KRYWULT

Leszczyny, magister ekonomii. Po studiach podjęła pracę na stanowisku inspektora w Izbie Skarbowej w Bielsku-Białej. Od 1994 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych. W roku 1997 została wpisana na listę Doradców Podatkowych prowadzoną przez Ministra Finansów. Od 2015 roku przewodnicząca Rady Osiedla „Leszczyny”, autorka zrealizowanego w 2017 roku projektu z budżetu obywatelskiego.

Jak przyznaje: „nie wyobrażam sobie codzienności bez aktywności na rzecz mojej lokalnej społeczności”. 


 

Okręg nr 5 

 (Kamienica, Mikuszowice Śląskie, Osiedle Aleksandrowice, Osiedle Beskidzkie, Osiedle Karpackie)

1. Jerzy BAUER

Mikuszowice Śląskie, właściciel firmy motoryzacyjnej, przewodniczący Rady Osiedla „Mikuszowice Śląskie”, podoficer straży pożarnej, w której działa blisko 40 lat, chęć do pracy społecznej odziedziczył po ojcu, który przez wiele lat aktywnie uczestniczył w życiu dzielnicy. Chce wzmocnić rolę rad osiedli w Bielsku-Białej – jeden z inicjatorów powołania Porozumienia Radnych Osiedlowych.

„Od kilkunastu lat działam w radzie osiedla, dlatego postanowiłem startować w wyborach samorządowych. Zależy mi na tym, żeby nasze miasto było przyjazne dla mieszkańców, czyste i spokojne. Uważam, że przy pełnej współpracy radnych różnych ugrupowań jest to możliwe. Jestem konsekwentny w tym co robię. Jeśli podejmuję się czegoś, doprowadzam sprawę do końca i asertywnie o nią walczę” – zapewnia.

2. Daniel KAWKA

fizjoterapeuta, właściciel gabinetu fizjoterapii. Od 6 lat prowadzi darmowe warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Członek Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Fundator oraz prezes Fundacji na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych Kuloodporni. W 2017 roku drużyna Kuloodpornych Bielsko-Biała, w zaledwie 3 lata od powstania, zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski w piłce nożnej osób po amputacjach. Aż 5 wychowanków tej bielskiej organizacji powoływanych jest regularnie do Reprezentacji Polski, z którą w 2017 roku zdobyli brązowy medal Mistrzostw Europy w Turcji.

3. Paweł KANIK

Kamienica, przedsiębiorca, zaangażowany w życie szkoły swoich dzieci m.in. jako przewodniczący Rady Rodziców, członek Rady Osiedla „Biała Północ”, gdzie pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Od 2014 r. kurator, prywatnie od ponad 20 lat związany z Kamienicą, gdzie pełni funkcję kościelnego w Parafii Św. Małgorzaty.

Jak sam podkreśla: „mam duszę społecznika”.

4. Katarzyna FIDYT

osiedle Karpackie, magister politologii i administracji. Aktywnie działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej. Była społecznym asystentem posła do Parlamentu Europejskiego.

Jak deklaruje: „koncentruję się na wpływaniu na zmianę postrzegania osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej. Zależy mi na dialogu między ludźmi”.

5. Sebastian KUBICA

Mikuszowice Śląskie, menedżer, handlowiec, społecznik. Na co dzień kieruje działem handlowym jednej z dużych śląskich spółek. 
Instruktor i szkoleniowiec programu mającego na celu podnoszenie świadomości i umiejętności cyfrowych osób starszych. Doradca inwestycyjny i projektowy. Zwolennik przywrócenia miastu terenów zielonych. Inicjator powstania Fundacji „Nowy Koncept”, której dominującym działaniem jest realizacja i wdrażanie obywatelskich, innowacyjnych projektów społecznych, a także promocja dobrych postaw obywatelskich. 

6. Aneta MOCZEK-DZIĄĆKO

Mikuszowice Śląskieabsolwentka finansów i bankowości, posiada ponad osiemnastoletnie doświadczenie w bankowości. Od pięciu lat dyrektor oddziału jednego z banków. Motywuje mnie praca z ludźmi i przede wszystkim dla ludzi.

Jako radna miejska pragnie „służyć mieszkańcom w rozwiązywaniu ich bieżących problemów i aktywnie współpracować z pozostałymi radnymi przedstawiając wnioski mieszkańców na sesjach Rady Miejskiej".

7. Jolanta REISCH-KLOSE

Kamienica, pisarka, dziennikarka, redaktorka, tłumaczka z języka angielskiego, założycielka Alternatywnej Szkoły Dziennikarstwa i Literatury. Jest autorką biografii papieży Jana Pawła II i Franciszka dla dzieci  oraz współautorką poradnika dla współuzależnionych kobiet pt: Alkoholik. Instrukcja obsługi. Od siedmiu lat prowadzi Bielskie Śniadania Biznesowe, spotkania networkingowe dla lokalnego biznesu. Udziela się społecznie jako radna osiedlowa Kamienicy. Jest też członkiem organizacji Dress for Success oraz prezeską Fundacji „LUNITA”. Od lat działa na rzecz wzmocnienia społeczności lokalnych. Za cykl artykułów „Poznaj swego radnego” otrzymała wyróżnienie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a za wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego tytuł „Dziennikarza z naszych stron”. 

 
© 2018-2019 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB